Najczęściej kupowane przyprawy

Dostawa

1. Kupujący ma możliwość wyboru osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub dostawy Towaru w jednym z poniższych sposobów:
a. przesyłka poprzez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
b. przesyłka poprzez firmę kurierską.

2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesyłki zagraniczne mogą być nadawane wyłącznie  w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

3. Koszt dostawy podany jest automatycznie przez Sklep internetowy po wyborze operatora przez Kupującego.

4. Jeżeli wartość Towarów zamówionych przez Kupującego przekracza kwotę:
a) 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) w przypadku Konsumenta;
b) 1000 zł brutto w przypadku Klienta (słownie: tysiąc złotych brutto),
Sprzedawca zwalnia Kupującego z ponoszenia kosztów dostawy.

5. Termin realizacji dostawy wynosi do 7  dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Kupującego Zamówienia.