Najczęściej kupowane przyprawy

Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny oprócz kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki):
2. Płatności za Zamówienie Kupujący może dokonywać przez:
a. przelew bankowy na konto Sprzedawcy nr 82 1090 2486 0000 0001 2211 3613
ul. Świeradowska 70st34, 50-559 Wrocław
3. Odbierając osobiście towar w siedzibie Sprzedawcy Kupujący ma możliwość zapłaty gotówką.